Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών υφίστατο... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Δωρεά της κ. Αναστασίας Βαρβαρέσου και του κ.... Δείτε περισσότερα
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διοίκηση του Γενικού... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Τοποθέτηση ιατρού Τσιάχρη Μαρίας του Αθανασίου... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Διευθυντή... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Τοποθέτηση Ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα για... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Αποδοχή παραίτησης Ειδικευομένης ιατρού Σίσκου Ελισ.
Ημ/νια: 18/05/2017 11:25:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 605Ω469074-ΣΙΤ
Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας και χορήγηση Χρονοεπιδόματος στην Επικουρική Ιατρό Καρδιολογίας Dapcevic Irena
Ημ/νια: 18/05/2017 11:34:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω60Ω469074-Ν07
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
Ημ/νια: 24/05/2017 08:24:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΡΝ469074-6ΕΘ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 197,05 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
Ημ/νια: 24/05/2017 08:20:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 64ΦΘ469074-ΧΩΣ
Θέμα: «Επανασυγκρότηση της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας»
Ημ/νια: 19/05/2017 09:47:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 60ΦΤ469074-2ΝΞ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ημ/νια: 23/05/2017 13:52:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΘΔΡ469074-Α66
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ BSS ΚΑΙ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ
Ημ/νια: 22/05/2017 14:16:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 73Σ8469074-1ΧΞ
Θέμα: Χορήγηση προσαύξησης άγονης ειδικότητας στην Χαντόλιου Χρυσούλα
Ημ/νια: 24/05/2017 14:58:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΨΚ469074-ΘΔΡ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημ/νια: 26/05/2017 13:53:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΝΘΗ469074-4ΔΒ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
Ημ/νια: 26/05/2017 14:30:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΥ0469074-ΟΜ2