Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Δωρεά της κ. Αναστασίας Βαρβαρέσου και του κ.... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας- Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Διευθυντή... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Τοποθέτηση Ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα για... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 20/09/2016 10:44:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΒ4469074-ΤΡΗ
Θέμα: Αναγνώριση δαπανών για την προμήθεια πετρελαίου και καυσίμων για τις ανάγκες της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας και έγκριση πληρωμής αυτών
Ημ/νια: 18/09/2016 15:31:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω2Τ0469074-ΓΝΡ
Θέμα: Καταβολή αμοιβής στη Δικηγόρο Νώλη Φανή»
Ημ/νια: 18/09/2016 15:27:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΣΝ469074-Α9Γ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημ/νια: 21/09/2016 13:42:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 75ΖΓ469074-1ΒΕ
Θέμα: ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ημ/νια: 20/09/2016 13:12:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΜΘ469074-6Μ7
Θέμα: Αποδοχή Δωρεών
Ημ/νια: 20/09/2016 12:31:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΕΟ469074-ΛΥ3
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ημ/νια: 21/09/2016 09:12:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 79ΝΥ469074-ΞΧΘ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 26907,88 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ημ/νια: 20/09/2016 12:35:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΝΟ469074-Ψ9Ρ
Θέμα: Αναγνώριση δαπανών και έγκριση πληρωμής αυτών με την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας
Ημ/νια: 20/09/2016 12:39:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 65ΟΑ469074-2ΧΓ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ημ/νια: 20/09/2016 12:40:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΨΕ469074-5ΛΧ