Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Δωρεά της κ. Αναστασίας Βαρβαρέσου και του κ.... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας- Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Διευθυντή... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Τοποθέτηση Ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα για... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Ανανέωση παράταση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου επικουρικού προσωπικού Κρανιώτη Ευάγελου
Ημ/νια: 21/10/2016 14:59:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΡΚ469074-ΚΔ9
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 21/10/2016 11:44:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΤΟ469074-ΩΥΚ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΝΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CALL OFFS ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 21/10/2016 09:53:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΖΜ469074-629
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜΣ
Ημ/νια: 21/10/2016 10:42:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΩΧ469074-ΥΨ6
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 818,40 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΝΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 21/10/2016 11:38:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΤ7469074-ΝΞΑ
Θέμα: Ανανέωση παράταση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου επικουρικού προσωπικού Πέϊου Πηνελόπη
Ημ/νια: 21/10/2016 14:57:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΓΞ469074-Τ3Κ
Θέμα: Ανανέωση παράτασης σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ επικουρικού Ιατρού Βάγια Ιωάννη
Ημ/νια: 21/10/2016 15:04:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΘΥΩ469074-0Ω4
Θέμα: Ανανέωση παράταση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου επικουρικού προσωπικού Γκατζόφλια Αικατερίνη
Ημ/νια: 21/10/2016 15:00:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΟ6469074-ΧΡ8
Θέμα: Ανανέωση παράτασης σύμβασης εργασίας επικουρικού ιατρού ΙΔΟΧ Ζαχαρόπουλου Ζαχαρία
Ημ/νια: 21/10/2016 15:07:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΙΔ469074-ΞΗΨ
Θέμα: Ανανέωση παράτασης σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ Επικουρικού ιατρού Σκλάβου Αργυρίου
Ημ/νια: 21/10/2016 15:09:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΕΔ469074-ΥΚΛ