Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Δωρεά της κ. Αναστασίας Βαρβαρέσου και του κ.... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Τοποθέτηση ιατρού Τσιάχρη Μαρίας του Αθανασίου... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Διευθυντή... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Τοποθέτηση Ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα για... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Μετακίνηση Νοσηλευτικού Προσωπικού
Ημ/νια: 12/04/2017 14:12:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 63Η7469074-Ε4Ο
Θέμα: Παράταση παραμονής ειδικευομένης ιατρού Οφθαλμολογίας ΣΙΣΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Ημ/νια: 12/04/2017 14:19:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΘ9469074-ΓΕΛ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ημ/νια: 12/04/2017 12:09:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ2Υ469074-Χ9Χ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 24/04/2017 10:42:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 60ΒΤ469074-Ρ2Χ
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΜΑΡΙΑΣ
Ημ/νια: 24/04/2017 12:25:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚ9Κ469074-ΞΘ1
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
Ημ/νια: 24/04/2017 12:21:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 66ΦΚ469074-6ΔΒ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 24/04/2017 10:25:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω5Ξ9469074-5Υ5
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ
Ημ/νια: 19/04/2017 11:12:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΥΗ469074-ΓΙ7
Θέμα: “Εφημέρευση Παθολογικού Τμήματος της Μονάδας Νάουσας του ΓΝ Ημαθίας”
Ημ/νια: 21/04/2017 15:55:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΝΕΤ469074-Ν7Φ
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑΣ
Ημ/νια: 24/04/2017 12:26:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Π0Ι469074-ΤΩ6