Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης του... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντή... Δείτε περισσότερα
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διοίκηση του Γενικού... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Τοποθέτηση ιατρού Τσιάχρη Μαρίας του Αθανασίου... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Ε.Ο.Π.Π.Υ. ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ημ/νια: 16/03/2018 08:45:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓ0Μ469074-ΙΨΔ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
Ημ/νια: 16/03/2018 11:21:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ5Δ469074-ΕΤ7
Θέμα: Την έγκριση προμήθειας ΘΗΚΑΡΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ όπως αυτά περιγράφονται στο ως άνω με αρ. πρωτ.: 2717/16-03-2018 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία DEPLOYMED Medical Technologies για την καθημερινή λειτουργία του Καρδιολογικού του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 127,6 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 16/03/2018 13:54:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡΧΥ469074-ΖΚ4
Θέμα: Την έγκριση προμήθειας Σετ Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 2747/19-03-2018 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. για την καθημερινή λειτουργία των διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 2.220 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 19/03/2018 09:18:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΚ3469074-8ΘΘ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Ημ/νια: 19/03/2018 13:20:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΚΜ469074-ΚΘΓ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Ημ/νια: 19/03/2018 15:32:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΥΘ469074-8ΡΗ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Ημ/νια: 19/03/2018 13:14:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 75ΒΦ469074-ΝΘ7
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 19/03/2018 15:36:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΙΘ469074-60Τ
Θέμα: Αναγνώριση δαπανών για την προμήθεια πετρελαίου και καυσίμων για τις ανάγκες της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας και έγκριση πληρωμής αυτών
Ημ/νια: 20/03/2018 07:26:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΚΟ469074-3Ρ2
Θέμα: Αναγνώριση δαπανών για την προμήθεια πετρελαίου και καυσίμων για τις ανάγκες της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας και έγκριση πληρωμής αυτών
Ημ/νια: 20/03/2018 07:18:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΒΗ469074-5ΣΑ