Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου... Δείτε περισσότερα
 
Μετά την πραγματοποίηση της Επιχειρησιακής... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Κατά τις προηγούμενες μέρες ενεπλάκην ακούσια,... Δείτε περισσότερα
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Υγειονομική... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας η... Δείτε περισσότερα
 
Page 1 of 2 1 2 > >>
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διοίκηση του Γενικού... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Τοποθέτηση ιατρού Τσιάχρη Μαρίας του Αθανασίου... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Διευθυντή... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Aνάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 56.952,00 € στον ΚΑΕ 1511 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των οικονομικού 2017 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την διενέργεια συνοπτικών διαγωνισμών για την προμήθεια κρεάτων –πουλερικών νωπών (CPV 15131500-0 ) 27.120,00 € και γαλακτοκομικών (CPV 15511100-4) 29.832,00 € για τις ανάγκες της μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας
Ημ/νια: 18/07/2017 08:54:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 695Ν469074-ΔΩΖ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜΣ
Ημ/νια: 18/07/2017 08:35:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΜΠ469074-ΒΜΑ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ
Ημ/νια: 18/07/2017 08:40:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΧΥ469074-9ΥΒ
Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΜΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 18/07/2017 13:56:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ3Ν469074-ΦΗΦ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ημ/νια: 18/07/2017 08:27:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΠΑ469074-Ρ5Τ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ημ/νια: 18/07/2017 08:31:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΝΚΣ469074-ΔΚ8
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημ/νια: 20/07/2017 09:05:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΓΟ469074-8ΘΕ
Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 18/07/2017 13:58:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΠΦ469074-Ν04
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Ημ/νια: 19/07/2017 13:44:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΚ4469074-8ΗΜ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Ημ/νια: 21/07/2017 09:26:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΑΨΨ469074-Ρ1Υ