Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Έκτακτα Χειρουργεία Α΄Δεκαπενθήμερο Μαΐου 2023 Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου... Δείτε περισσότερα
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (3) ΘΕΣΕΩΝ... Δείτε περισσότερα
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ κλάδου... Δείτε περισσότερα
 
Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο... Δείτε περισσότερα
 
Κατάταξη υποψηφίων για την Πρόσκληση εκδήλωσης... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων.
Ημ/νια: 26/05/2023 12:17:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ7Ξ469074-4ΦΦ
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για προμήθεια αντιδραστήρια ανοσοβιοχημικών εξετάσεων, αρ. αίτησης 25/24-5-2023 του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.
Ημ/νια: 26/05/2023 12:25:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΨΤ469074-ΔΜΞ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Αντιδραστηρίων Ανοσοβιοχημικών όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Μικροβιολογικού με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) M.A.E., για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 2.387,10€ πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 26/05/2023 13:08:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΨ6469074-Τ01
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για προμήθεια ειδών αρτοπωλείου, αρ. αίτησης 36/25-5-2023 του Τμήματος Διατροφής.
Ημ/νια: 26/05/2023 11:49:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 60ΖΨ469074-ΚΗΜ
Θέμα: Συγκρότηση μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών παροχής υπηρεσιών για την δημιουργία αποθηκευτικού χώρου με τοποθέτηση πάνελ ,συνολικής επιφάνειας 45τ.μ. για την παντός τύπου αποθήκευση (παλέτες) για τις ανάγκες Υγ. Μ. Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας
Ημ/νια: 29/05/2023 09:51:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΔΥ469074-ΩΓ7
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για προμήθεια καλώδια π. χ. για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις και καλώδια π.χ. πλάκας γείωσης, αρ. αίτησης 89/25-5-2023 του Χειρουργείου.
Ημ/νια: 29/05/2023 09:29:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 60Κ8469074-ΘΒΦ
Θέμα: Έγκριση παροχής υπηρεσιών για τις εργασίες συντήρησης εξωτερικών επιφανειών του κτηρίου και του Διοικητηρίου, CPV 50800000-3 της Υγ. Μ. Νάουσας του Γ. Ν. Ημαθίας»
Ημ/νια: 29/05/2023 10:35:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΖΞ469074-ΥΒΤ
Θέμα: Έγκριση Δωρεάς παροχής υπηρεσιών φύλαξης εξωτερικών χώρων από την εταιρεία “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ SECURITY” για την Υγ. Μονάδα Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας
Ημ/νια: 29/05/2023 11:13:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 90ΒΟ469074-0ΣΧ
Θέμα: Έγκριση αξιολόγησης των προσφορών της με αρ. πρωτ. 4406/08-05-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και κατακύρωση παροχής υπηρεσιών αντικατάστασης δεκατεσσάρων (14) ξύλινων κουφωμάτων –παραθύρων για τις ανάγκες της Υγ. Μ. Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας
Ημ/νια: 29/05/2023 11:04:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΞΜ469074-ΦΓΔ
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για προμήθεια υδατικό διάλυμα MICRODACUN, αρ. αίτησης 91/25-5-2023 της Ορθοπεδικής Κλινικής.
Ημ/νια: 29/05/2023 10:47:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Α66469074-2ΦΝ

     Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών κάτω από τις οποίες νοσηλεύονται οι ασθενείς που νοσούν με COVID-19 ξεκινά προσωρινά η λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης πολιτών για άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντός τους, που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Νάουσας. 

     Οι συνθήκες νοσηλείας των συγκεκριμένων ασθενών χαρακτηρίζονται από απομόνωση από το οικογενειακό τους περιβάλλον και περιορισμούς στην επικοινωνία.

     Το Γραφείο θα παρέχει πληροφορίες και κοινωνική στήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον ασθενών που νοσηλεύονται επιχειρώντας να συμβάλλει στη διαχείριση της περιορισμένης επικοινωνίας μεταξύ τους, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών. 

     Το Γραφείο Ενημέρωσης θα λειτουργεί προσωρινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά τις ώρες 10:15π.μ. - 15:00μ.μ. στα τηλ. επικοινωνίας: 2332059287 και 2332350287 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2020, με πιθανότητα παράτασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Χρήση μάσκας

Google Map