Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας η... Δείτε περισσότερα
 

Λίστα Χειρουργείου η οποία αναρτήθηκε στις 4/8/17

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου... Δείτε περισσότερα
 
Μετά την πραγματοποίηση της Επιχειρησιακής... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Κατά τις προηγούμενες μέρες ενεπλάκην ακούσια,... Δείτε περισσότερα
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Υγειονομική... Δείτε περισσότερα
 
Page 1 of 2 1 2 > >>

5730-1.08.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διοίκηση του Γενικού... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Τοποθέτηση ιατρού Τσιάχρη Μαρίας του Αθανασίου... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Διευθυντή... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΠΟΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΝΩΠΩΝ
Ημ/νια: 11/08/2017 11:56:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΠΟ469074-Θ4Υ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΦΟΙ Η ΦΟΥΦΑ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Ημ/νια: 11/08/2017 10:13:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 619Κ469074-26Χ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΑΥΓΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ -ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νια: 11/08/2017 09:54:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΥΤ469074-3ΚΦ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ LOS AMBELES AE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 11/08/2017 11:23:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΛΓ469074-6ΗΧ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
Ημ/νια: 11/08/2017 11:25:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 690Χ469074-7Ψ9
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΕΠΕ ΚΑΙ ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Ημ/νια: 11/08/2017 12:20:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω7Π469074-3ΣΓ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ) ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημ/νια: 14/08/2017 14:45:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ1Φ469074-ΦΓΗ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ
Ημ/νια: 14/08/2017 11:53:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ44Ω469074-ΓΜΚ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓ ΕΞΑΙΡ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΩΡΩΝ
Ημ/νια: 14/08/2017 09:50:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΠ0469074-ΣΡΞ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 16/08/2017 10:38:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7Μ70469074-ΙΤΡ