Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας η... Δείτε περισσότερα
 
Στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας η... Δείτε περισσότερα
 

Λίστα Χειρουργείου η οποία αναρτήθηκε στις 4/8/17

Page 1 of 2 1 2 > >>

6843-19.09.2017

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντή... Δείτε περισσότερα
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διοίκηση του Γενικού... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Τοποθέτηση ιατρού Τσιάχρη Μαρίας του Αθανασίου... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 22/29112016(2Α) ROCDIAG
Ημ/νια: 13/09/2017 14:38:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΓΥΤ469074-ΥΟΚ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΜΠΛΕΝΤΕΡ-ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ ΚΛΠ)
Ημ/νια: 12/09/2017 15:45:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΔΠ469074-Π1Ο
Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας και χορήγηση χρονοεπιδ. στην ΚΕΣΙΔΟΥ ΦΑΝΗ Επιμ. Β΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας
Ημ/νια: 13/09/2017 11:01:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΝΑ469074-7Γ8
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΟΥ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Ημ/νια: 14/09/2017 08:09:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤ3Θ469074-Κ28
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΨΥΓΕΙΟΥ
Ημ/νια: 12/09/2017 15:36:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΑΤΡ469074-9Τ6
Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης του έργου της λογιστικής υποστήριξης των εφαρμογών της Γενικής ,Αναλυτικής Λογιστικής και του Δημοσίου Λογιστικού του έτους 2016 στην μονάδα Νάουσας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας
Ημ/νια: 12/09/2017 13:08:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΟΓ469074-ΡΙ4
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ROCHE ΛΗΞΗ 14/7/2017
Ημ/νια: 18/09/2017 12:43:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ07469074-ΡΧ0
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1.592,62€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 18/09/2017 14:14:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 64Γ9469074-ΡΣΟ
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ROCHE ΛΗΞΗ 14/7/2017
Ημ/νια: 18/09/2017 13:09:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΡΚ469074-254
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ROCHE ΛΗΞΗ 14/7/2017
Ημ/νια: 18/09/2017 14:26:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 72Ι5469074-ΖΙΔ