Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Ευχαριστήρια για Δωρεές στο Νοσοκομείο

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας, ευχαριστεί θερμά 

  • Πολίτη(Μ.Μ.), η οποία επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της και να μη δημοσιευτούν τα στοιχεία της στον τύπο, για τη δωρεά δεκαπέντε (15) σεντονιών και έξι (6) μαξιλαροθηκών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
  • Την κ. Παπιδάκη Ελένη για τη δωρεά πέντε (5) μονών σεντονιών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

                                                                                           Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                                  Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                                                               ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ