Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Ευχαριστήρια για Δωρεές στο Νοσοκομείο

 Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας, ευχαριστεί θερμά 

  • Τον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΛΩΝΑ για τη δωρεά τριακοσίων Ευρώ (300,00 €) μετρητών, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, εις μνήμη της αδερφής του ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΡΚΕΝ για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ημερών από τον θάνατό της
  • Την etmed για τη δωρεά εξακοσίων (600) πάνων ενηλίκων, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
  • Την κ. ΣΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ για τη δωρεά τριών (3) σεντονιών, για τις ανάγκες των κλινικών του Νοσοκομείου

                                               

                                                                             Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                    Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                                                 ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ