Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Ευχαριστήρια για Δωρεές στο Νοσοκομείο

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας, ευχαριστεί θερμά 

  • Την «ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ», για τη δωρεά τριάντα (30) μονών λευκών σεντονιών και σαράντα (40) λευκών μαξιλαροθηκών, για την κάλυψη των αναγκών των κλινικών του Νοσοκομείου θέλοντας να στηρίξει την προσπάθεια της Διοίκησης στον ευαίσθητο χώρο της υγείας
  • Κυρίες, οι οποίες επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, για τη δωρεά σαράντα πέντε (45) σεντονιών, τριάντα (30) μαξιλαροθηκών και δώδεκα (12) υποσέντονων, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

 

                                                                                          Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                                  Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                                                              ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ