Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Αριθ. Πρωτ: 2540 - 15 Μαρτίου 2023

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ κλάδου ΕΣΥ της ΑΟΜ ΝΑΟΥΣΑΣ του Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

Α/Α

ΤΜΗΜΑ/ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄

 

1

2

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

 

3

ΤΕΠ

(ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ)

ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας για το (ΤΕΠ)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1