Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Αριθ. Πρωτ: 4536/ 11/05/2023

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο βαθμό Συντονιστή Διευθυντή

 

Α/Α

ΤΜΗΜΑ/ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

1