Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Αριθ. Πρωτ. 8590 - 8 Αυγούστου 2022

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ

 

Α/Α       

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ -ΤΜΗΜΑ

 

ΒΑΘΜΟΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β'                         

1
2.

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(για το Τμήμα Αιμοδοσίας)

        ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' 1
3. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ         ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' 1
4. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ         ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' 1