Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

 

Υποδομές

Κτίριο Δ'
2ος Όροφος (Χειρουργεία)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διευθυντής: 2332 350260
Επιμελητές: 2332 350237

Ιατρικό Προσωπικό

Ειδικοί Ιατροί
Διευθυντής
Επιμελητές Α'
Επιμελητές Β'

 

 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου της Νάουσας καλύπτει τις χειρουργικές ανάγκες των αντίστοιχων Τμημάτων (Ορθοπεδικό, Γενικής Χειρουργικής και Οφθαλμολογικό), με λειτουργία δύο χειρουργικών αιθουσών καθημερινά καθώς και αίθουσα επείγοντος και σηπτικού.
Ειδικές δραστηριότητες του τμήματος είναι η τοποπεριοχική αναισθησία και η αντιμετώπιση του οξέος πόνου με αντλίες συνεχούς έγχυσης επισκληριδίως.
Επίσης αναπτύσσει δραστηριότητες στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου με επισκληρίδιες εγχύσεις καθώς και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.                                                                        
Καλύπτει ανάγκες Τμήματος Επειγόντων, αξονικού τομογράφου και παθολογικών τμημάτων όλο το εικοσιτετράωρο, καθώς και διακομιδές βαρέως πασχόντων περιστατικών για τριτοβάθμια αντιμετώπιση.

Δραστηριότητες

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα εφημερεύει όλο το μήνα.