Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Τηλέφωνα για Ραντεβού

Για να κλείσετε ραντεβού καλέστε τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων στα τηλέφωνα:
2332059247 και 2332059248 ή εναλλακτικά
2332350247 και 2332350248.

 

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Τ.Ε.Ι.)

Εδώ ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να εξετασθεί από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και να πραγματοποιήσει διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις που μπορεί να απαιτηθούν στα εργαστήρια του Νοσοκομείου μας.

Τα Τ.Ε.Ι. λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Στα πλαίσια της Ολοήμερη Λειτουργίας του Νοσοκομείου μας λειτουργούν και Απογευματινά Ιατρεία καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη στον ίδιο χώρο που λειτουργούν και τα Τ.Ε.Ι. κατόπιν ραντεβού. 

Η αμοιβή  για επίσκεψη σε Απογευματινό Ιατρείο (Φ.Ε.Κ. 1958/Β/2013) καταβάλλεται απευθείας στο Νοσοκομείο από τον εξεταζόμενο και ανάλογα με τον ιατρό που θα επισκεφθεί διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Ιατρική Βαθμίδα Αμοιβή
Συντονιστής Διευθυντής 44 €
Διευθυντής 40 €
Επιμελητής Α΄ 32 €
Επιμελητής Β΄ 24 €

Οι εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται βαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία για τους ασφαλισμένους ή τον ίδιο τον εξεταζόμενο για τους ιδιώτες.

Στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου γίνεται ο προγραμματισμός και η καταχώρηση των ραντεβού για όλα τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και τα Απογευματινά Ιατρεία που λειτουργούν στο Νοσοκομείο. 

Την ημέρα του ραντεβού πρέπει να δηλώσετε πριν την εξέταση την προσέλευσή σας στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων προσκομίζοντας το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο.

 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είναι υπεύθυνο για την υποδοχή και αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων υγείας. Το ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου μας, είναι πάντα έτοιμο να προφέρει της υπηρεσίες του σε κάθε επείγων περιστατικό και ατύχημα που θα προκύψει. Ο ασθενής που θα προσέλθει στο Τ.Ε.Π. εξυπηρετείται άμεσα χωρίς ραντεβού όλο το 24ωρο.