Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας ευχαριστεί θερμά:

  • πολίτη (Π.Ε.) η οποία επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη, για τη δωρεά τριάντα επτά (37) ακρυλικών κουβερτών, εβδομήντα τεσσάρων (74) σεντονιών και τριάντα επτά (37) μαξιλαροθηκών
  • πολίτη (Μ.Μ.) η οποία επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη, για τη δωρεά πέντε (5) ακρυλικών κουβερτών ως ένδειξη ευχαριστίας για την άριστη ιατρονοσηλευτική φροντίδα που παρείχε το Νοσοκομείο στην μητέρα της κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασής της στην Ορθοπεδική Κλινική
  • πολίτη (Π.Γ.) η οποία επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη, για τη δωρεά πέντε (5) λευκών σεντονιών και πέντε (5) μαξιλαροθηκών, ως ένδειξη ευχαριστίας για την άριστη ιατρονοσηλευτική φροντίδα που παρείχε το Νοσοκομείο στην ίδια κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασής της στην Ορθοπεδική Κλινική.
  • τον κ. Βαφειάδη Βασίλειο, για τη δωρεά ενός (1) Νοσοκομειακού κρεβατιού, με πλήρη εξοπλισμό (στρώμα, κάγκελα) καθώς και ενός (1) αεροστρώματος με τον μηχανισμό του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για τις ανάγκες της Βραχείας Νοσηλείας, εις μνήμη της αποθανούσας συζύγου του ως ένδειξη ευχαριστίας στους γιατρούς και το Νοσηλευτικό προσωπικό
  • τον κ. Νίκου Αντώνιο, για τη δωρεά επτά (7) καρεκλών, για τις ανάγκες της Βραχείας Νοσηλείας του Τμήματος των ΤΕΠ ως απόρροια της άριστης νοσηλευτικής φροντίδας που παρέχει το Νοσοκομείο στον ίδιο και την οικογένειά του όποτε το έχει χρειαστεί
  • πολίτη (Ν.Χ.) ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, για τη δωρεά δέκα (10) λευκών σεντονιών, για τις ανάγκες της Βραχείας Νοσηλείας του Τμήματος των ΤΕΠ ως απόρροια της άριστης νοσηλευτικής φροντίδας που παρέχει το Νοσοκομείο στον ίδιο και την οικογένειά του όποτε το έχει χρειαστεί.
  • πολίτη (Κ.Β.) η οποία επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη, για τη δωρεά ενός (1) καροτσιού μεταφοράς ασθενούς για τις ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής, ως απόρροια της άριστης νοσηλευτικής φροντίδας που παρέχει το Νοσοκομείο στον ίδιο και την οικογένειά της όποτε το έχει χρειαστεί
  • τον Σύλλογο Παλατιτσιωτών, για τη δωρεά τριάντα (30) μαξιλαριών με τις αντίστοιχες μαξιλαροθήκες και τριάντα (30) λευκών σεντονιών για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής Κλινικής ως απόρροια της άριστης νοσηλευτικής φροντίδας που παρείχε η Κλινική σε διάρκεια ετών στους κατοίκους του χωριού και τα μέλη του συλλόγου και ως ένδειξη ευχαριστίας στους γιατρούς και το Νοσηλευτικό προσωπικό, τους οποίους συγχαίρουν για την προσφορά των υπηρεσιών τους

 

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

α/α
ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ