Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

   Μετά την πραγματοποίηση της Επιχειρησιακής Άσκησης Εκκένωσης του Νοσοκομείου με κωδικό ονομασίας «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ» που διεξήχθη την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 κατόπιν αιτήματος και σε συνεννόηση με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) και αφορούσε στον απεγκλωβισμό ατόμων κατόπιν σεισμού, το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Υγειονομική Μονάδα Νάουσας ευχαριστεί θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας και τον Διοικητή αυτής κ. Νικόλαο Παλαμούτη, τη Β΄ Μοίρα Καταδρομών Νάουσας και τον Διοικητή αυτής κ. Νικόλαο Κουτέλη, το Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας και τον Διοικητή αυτού κ. Δημήτριο Κουτσιούμπα και το Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας, καθώς η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική για την επιτυχή ολοκλήρωσή της.
   Η άσκηση διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του Διοικητή του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. κ. Νικόλαου Παπαευσταθίου, την παρακολούθησε κλιμάκιο του Ε.Κ.ΕΠ.Υ.,  παρέστη εκπρόσωπος της 3ης Υ.ΠΕ., επιτελείο του Αρχηγείου Π.Σ. με ανώτατους αξιωματικούς και συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των καθορισμένων αρμόδιων Φορέων και Υπηρεσιών.

  Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ