Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Ευχαριστήριο

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας ευχαριστεί θερμά:

  • την Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας και συγκεκριμένα τα στελέχη αυτής κ.κ. Τσαχαλίδη Γεώργιο και Ληφούση Χρήστο
  • την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

για την προσφορά τους στον καθαρισμό του προαύλιου χώρου του Νοσοκομείου Νάουσας.

Ευχαριστούμε ακόμη θερμά τους πολίτες της Νάουσας κ.κ. Κωνσταντίνο Πατσιά και Φράγγη Θωμά για την ευγενική εθελοντική συμμετοχή τους στην ανωτέρω δράση ευπρεπισμού του προαύλιου χώρου του Νοσοκομείου.

 

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ