Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Ευχαριστήρια για Δωρεές στο Νοσοκομείο

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας, ευχαριστεί θερμά

 Την εταιρία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ», για τη δωρεά των παρακάτω υλικών για τις ανάγκες των χειρουργείων της Μονάδας Νάουσας:
     α) Εμπ. κωδ. SILSHOOK36 «SILS ARTIC HOOK 36 cm W CAUTERY» δύο τεμάχια συνολικής αξίας 1.040,00 € πλέον Φ.Π.Α.
     β) Εμπ. κωδ. 5002697 «ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛ/ΜΗΣ» τρία (3) σετ, συνολικής αξίας 1.110,00 € πλέον Φ.Π.Α
 Εταιρία, η οποία επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της, για τη δωρεά μίας (1) ογκομετρικής αντλίας τύπου ΜΡ-80 κατασκευής του εργοστασίου MEDC ARTAIN/P.R.C., για τις ανάγκες της Καρδιολογικής κλινικής της Μονάδας Νάουσας, στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας της με το Νοσοκομείο
 Πολίτη (Τ.Π.), η οποία επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία, για τη δωρεά τεσσάρων (4) κουβερτών χρώματος μπλε, τις οποίες διαθέτει απευθείας για τις ανάγκες των ΤΕΠ, απόρροια της άριστης ιατρονοσηλευτικής φροντίδας που παρείχε το Νοσοκομείο μας τόσο στην ίδια όσο και σε άτομα της οικογενείας της, ως ένδειξη ευχαριστίας στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό.


Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ