Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

    Στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Ημαθίας σας γνωστοποιούμε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης δύο μονίμων Ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας και συγκεκριμένα:
   Την 13-6-2017 ανέλαβε υπηρεσία στο Νοσοκομείο ο Ιατρός Παπαδήμος Κωνσταντίνος, Επιμελητής Β΄ Παιδιατρικής, γεγονός που ενισχύει την Παιδιατρική κλινική της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας η οποία εφημερεύει πλέον περισσότερες ημέρες το μήνα.
   Την 20-6-2017 ανέλαβε υπηρεσία στο Νοσοκομείο ο Ιατρός Κυριακίδης Δημήτριος, Επιμελητής Α΄ Μαιευτικής – Γυναικολογίας. Ως εκ τούτου δρομολογήθηκε η άμεση επαναλειτουργία του Εξωτερικού Μαιευτικού - Γυναικολογικού Ιατρείου της Μονάδας έως ότου επανδρωθεί πλήρως η αντίστοιχη κλινική και είναι δυνατή η λειτουργία αυτής, καθώς έχει ήδη εκδοθεί το ΦΕΚ διορισμού ενός ακόμη μονίμου Ιατρού ειδικότητας Μαιευτικής - Γυναικολογίας και αναμένεται η ανάληψη υπηρεσίας του.
   Ενημερώνουμε ακόμη το κοινό ότι, όσον αφορά τη λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων της Υγ. Μονάδας Νάουσας  και έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου:
   • Το Παθολογικό Τμήμα πραγματοποιεί τακτικό εξωτερικό ιατρείο κάθε Τετάρτη.
   • Το Καρδιολογικό Τμήμα πραγματοποιεί τακτικό εξωτερικό ιατρείο τις ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη - Πέμπτη.
   • Το Τμήμα Ω.Ρ.Λ. δέχεται 12 ραντεβού (από 10) κατά τις ημέρες που πραγματοποιεί τακτικό εξωτερικό (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή).

 

  Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ