Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Ενημέρωση πολιτών του Δήμου Νάουσας

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Ημαθίας σας ενημερώνουμε ότι, το προηγούμενο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης ενός ακόμη επικουρικού ιατρού στο Νοσοκομείο Νάουσας και συγκεκριμένα:
την 27-7-2018 ανέλαβε υπηρεσία στο Νοσοκομείο ο Ιατρός Πετράκης Ιορδάνης, Επικουρικός Ιατρός Ορθοπεδικής, για χρονικό διάστημα δύο ετών, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την Ορθοπεδική κλινική της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας η οποία αποτελεί κλινική πρότυπο για το νομό Ημαθίας.

  

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ