Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας, ευχαριστεί θερμά τις οικογένειες Χρυσίδη Γεωργίας και Αποστόλου Στέλλας για τη δωρεά είκοσι πέντε (25) σεντονιών και είκοσι πέντε (25) μαξιλαροθηκών για τις ανάγκες των κλινικών της Μονάδας.

 

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

α/α
ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ