Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Ευχαριστήρια για Δωρεές στο Νοσοκομείο

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας ευχαριστεί θερμά

       • πολίτη, η οποία επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της και να μη δημοσιευθούν τα στοιχεία της στον τύπο, για τη δωρεά τριακοσίων τριάντα έξι (336) πάνων ενηλίκων και διακοσίων σαράντα (240) υποσένδονων, εις μνήμη Νικολάου Καραδημητρίου και Ιορδάνη Σιάσιου
       • πολίτη, ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, για τη δωρεά είκοσι (20) κουβερτών για τις ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής και μίας (1) πρέσας σιδερώματος
       • το Σύλλογο Ευξείνου Λέσχης Χαρίεσσας και το Σύλλογο αιμοδοτών και δοτών μυελού των οστών Χαρίεσσας, για τη δωρεά δύο (2) αμαξιδίων μεταφοράς ασθενών για τις ανάγκες της Χειρουργικής Κλινικής
       • πολίτη (Μ.Δ.), ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του και να μη δημοσιευθούν τα στοιχεία του στον τύπο, για τη δωρεά δέκα (10) κουβερτών, είκοσι (20) μαξιλαροθηκών και τριάντα δύο (32) σεντονιών, για τις ανάγκες της Υγ. Μονάδας Νάουσας, ως ένδειξη ευχαριστίας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατά τη διάρκεια της νοσηλείας συγγενικών του προσώπων
        • πολίτη (Β.Μ.), για τη δωρεά μίας (1) ηλεκτρονικής ζυγαριάς, 
        • πολίτη (Γ.Κ.), για τη δωρεά ενός (1) ηλεκτρονικού πιεσόμετρου
        • πολίτη (Γ.Μ.), για τη δωρεά ενός (1) πλάγιου φωτισμού,
οι οποίοι επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους και να μη δημοσιευθούν τα στοιχεία τους στον τύπο, για τις ανάγκες του Εξωτερικού Μαιευτικού - Γυναικολογικού Ιατρείου
       • την κ. Λαζαρίδου Ευτυχία, για τη δωρεά δέκα (10) σεντονιών και δέκα (10) μαξιλαροθηκών για τις ανάγκες της Υγ. Μον. Νάουσας, εις μνήμη γονέων και αδερφής της
       • τους μαθητές της 3ης τάξης του Λυκείου του 2ου ΓΕΛ Νάουσας Θεωρητικής Κατεύθυνσης, για τη δωρεά εκατόν σαράντα ευρώ (140.00 €), τα οποία παραδόθηκαν στο ταμείο του Νοσοκομείου για να κατατεθούν στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης.

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ