Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ασθενών

Η 18η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ασθενών. Σε αυτό το πλαίσιο το Γραφείο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υγείας του Γ.Ν. Νάουσας θα διανείμει τις προσεχείς ημέρες σχετικό έντυπο υλικό, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Χάρτας Δικαιωμάτων των Ασθενών. Το υλικό θα είναι διαθέσιμο στο γραφείο κίνησης και στα εξωτερικά ιατρεία. 

 

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ