Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Ημαθίας σας ενημερώνουμε ότι, στην Υγειονομική Μονάδα Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας θα πραγματοποιείται Τακτικό Εξωτερικό Γυναικολογικό Ιατρείο για “Test PAP” (TΕΣΤ Παπανικολάου) κάθε Τετάρτη τις ώρες 09:30-13:30.
Η διαδικασία για το κλείσιμο των ραντεβού θα γίνεται από την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων της Μονάδας Νάουσας στα τηλέφωνα 2332350247 και 2332350248, τις ώρες 07:00 έως 15:00.