Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας, ευχαριστεί θερμά:

τον κ. ΚΙΟΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Μενελάου ο οποίος δώρισε στην Υγ. Μονάδα Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας ένα (1) καρότσι νοσηλείας εις μνήμη του πατέρα και συζύγου Μενελάου Κιούτη.

  Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ