Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας ευχαριστεί θερμά:

  • τον κ. Χρήστο Σαμαρά για τη δωρεά δύο (2) ανοιγόμενων κουφωμάτων, παραθύρων από θερμομονωτικό προφίλ με εξωτερικό παντζούρι ρολό για τις ανάγκες (καλύτερη θερμομόνωση και ασφάλεια) του Εξωτερικού Ορθοπεδικού Ιατρείου και γυψωτηρίου, ως ένδειξη ευχαριστίας προς τον Διευθυντή της Κλινικής, τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, μετά την άριστη ιατρονοσηλευτική φροντίδα που παρείχε το Νοσοκομείο στον πατέρα του κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασής του στην Ορθοπεδική Κλινική,
  • τον. κ. Τιμόθεο Παπαδόπουλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας «Παπαδόπουλος Ξενοδ. Επιχ. ΑΕ», για τη δωρεά ενός (1) τροχήλατου καροτσιού μεταφοράς ασθενών για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής Κλινικής, λόγω της καλής περίθαλψης που έτυχε η μητέρα του στην Ορθοπεδική Κλινική της Μονάδας Νάουσας,
  • πολίτη (Ζ.Ε.), ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, για τη δωρεά τριών (3) ανοιγόμενων κουφωμάτων παραθύρων από θερμομονωτικό προφίλ με τζάμι σαγρέ ασφαλείας και σήτα για τις ανάγκες (καλύτερη θερμομόνωση και ασφάλεια) των Εξωτερικών Ιατρείων, ως ένδειξη ευχαριστίας της άριστης ιατρονοσηλευτικής φροντίδας που παρείχε το Νοσοκομείο στον ίδιο και στην αποθανούσα σύζυγό του,
  • πολίτη (Α.Α.), ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, για τη δωρεά ενός (1) καροτσιού μεταφοράς ασθενών για τις ανάγκες της Υγ. Μονάδας Νάουσας.

 

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

α/α
ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ