Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Ενημέρωση πολιτών του Δήμου Νάουσας

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Ημαθίας σας ενημερώνουμε ότι, το προηγούμενο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης ενός ακόμη επικουρικού ιατρού στο Νοσοκομείο Νάουσας και συγκεκριμένα:

Την 18-3-2019 ανέλαβε υπηρεσία στο Νοσοκομείο η Επικουρική Ιατρός Βιοπαθολογίας κ. Σταθαρά Μαρία για χρονικό διάστημα δύο ετών, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω το αντίστοιχο Τμήμα και τον Εργαστηριακό Τομέα της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας.

  

                                                                                                      Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                                             Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                                                                           ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ