Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας ευχαριστεί θερμά:

  • πολίτη (Μ.Κ.), η οποία επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη, για τη δωρεά του ποσού των διακοσίων Ευρώ (200,00€) εις μνήμη του πατέρα της και ως ένδειξη ευχαριστίας στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για την προσφορά των υπηρεσιών τους
  • τους κ.κ. Δήμο και Γεωργία Γερούση, για τη δωρεά του ποσού των εκατό Ευρώ (100,00€), εις μνήμη της μητέρας τους και ως ένδειξη ευχαριστίας στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για την προσφορά των υπηρεσιών τους
  • πολίτη (Μ.Δ.), ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, για τη δωρεά διακοσίων (200) ακρυλικών κουβερτών
  • πολίτη (Μ.Θ.), ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, για τη δωρεά εννέα (9) σεντονιών και έντεκα (11) μαξιλαροθηκών, για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής Κλινικής

 

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

α/α
ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ