Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

 

Υποδομές

Κτίριο Δ'
Ισόγειο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ιατρείο Α' Βοηθειών: 2332 350229
Προϊσταμένη: 2332 350246
e-mail: tep@gnnaousas.gr

Ιατρικό Προσωπικό

Ειδικοί Ιατροί
Διευθυντής
Επιμελητές Α'
Επιμελητές Β'

 

 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) διαθέτει χώρο Βραχείας Νοσηλείας ασθενών.
Διαθέτει επίσης απ’ ευθείας σύνδεση με το Βιοπαθολογικό εργαστήριο για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων των διενεργούμενων εξετάσεων.

Δραστηριότητες

Υπάρχει συνεχής παρουσία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο.
Ένα μέρος του νοσηλευτικού προσωπικού έχει εκπαιδευτεί στην επείγουσα ιατρική.