Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

 

Υποδομές

Κτίριο Δ'
1ος Όροφος (Εργαστηριακός Τομέας)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Προϊσταμένη: 2332 350200
e-mail: aimodosia@gnnaousas.gr

Ιατρικό Προσωπικό

Ειδικοί Ιατροί
Διευθυντής
Επιμελητές Α'
Επιμελητές Β'

 

 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Στον Σταθμό Αιμοδοσίας διενεργείται ένας ικανός αριθμός αιμοληψιών που καλύπτει τις απαιτήσεις των κλινικών τμημάτων, τόσο του Παθολογικού όσο και του Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου. Ποσοστό 60% των συλλεγόντων μονάδων αίματος χορηγούνται σε ασθενείς του Νοσοκομείου μας, ενώ το 40% διακινείται σε άλλα Νοσοκομεία.
Πραγματοποιούνται εξετάσεις καθορισμού ομάδων αίματος – Rhesus και διαδικασία συμβατότητας (διασταυρώσεις) επί 24ώρου βάσεως για τα επείγοντα περιστατικά των εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών.
Καθημερινά πραγματοποιούνται ανοσολογικές εξετάσεις (ιολογικός έλεγχος: Ηπατίτιδας Β, Ηπατίτιδας C, AIDS, και Ερπητοϊών) των εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών καθώς και των μονάδων αίματος.

Δραστηριότητες

Προσέλκυση - ενημέρωση Εθελοντών Αιμοδοτών και ενδυνάμωση του Εθελοντισμού με συμμετοχή σε εξορμήσεις στον ευρύτερο Δήμο Νάουσας.
Συμμετοχή στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (πληροφοριακό σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων αιμοδοτών).