Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Υγειονομική... Δείτε περισσότερα
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Υγειονομική... Δείτε περισσότερα
 
Στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μιονάδας Νάουσας, για... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Page 1 of 2 1 2 > >>
Περίληψη Διακήρυξης 2/2018 Διακήρυξη 2/2018 ΤΕΥΔ Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντή... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Έγκριση προμήθειας ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 6736/07-08-2018 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε. για την καθημερινή λειτουργία των διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 684,50 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 09/08/2018 09:55:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 662Τ469074-ΧΩ3
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ημ/νια: 08/08/2018 10:45:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ93Α469074-8ΨΘ
Θέμα: Περίληψη διακήρυξης της υπ΄αριθμ.2/2018 διακήρυξης για Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης των Η/Μ Εγκαταστάσεων της μονάδας Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας CPV 50710000-5
Ημ/νια: 08/08/2018 11:59:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΥΖΝ469074-ΔΝ5
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
Ημ/νια: 10/08/2018 11:20:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΓΒ469074-Ο7Ζ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΗΜΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ
Ημ/νια: 10/08/2018 11:27:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι10469074-6ΣΚ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Ημ/νια: 10/08/2018 11:35:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΨΧ469074-ΥΥΛ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας υλικών καθαριότητας όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας της διαχείρισης με απευθείας ανάθεση από την εταιρία BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ για την καθημερινή λειτουργία των διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 674,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 09/08/2018 12:35:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΙΞ469074-ΨΝ6
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 10/08/2018 01:09:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 73ΣΑ469074-ΛΦΩ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 8.000,00€ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ημ/νια: 10/08/2018 11:00:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΟΩ469074-8ΒΓ
Θέμα: Ορισμός Προσωρ. Προϊσταμένου Καρδιολογικού Τμήματος
Ημ/νια: 10/08/2018 14:16:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 72ΡΔ469074-1Δ6