Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 

Το Γεν. Νοσοκομείο Ημαθίας - Μ. Νάουσας διοργανώνει Ημερίδα με θέμα "Γυναίκα: Υγεία και Αθλητισμός".

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00 στον Πολυχώρο Πολιτισμού "ΒΕΤΛΑΝΣ" του Δήμου της Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας.  

Παράλληλη Δράση: "Ενημέρωση για δότες μυελού των οστών"

Πρόγραμμα Ημερίδας

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχαριστεί θερμά... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Page 1 of 2 1 2 > >>
Ανακοίνωση για τη ΣΟΧ 2/2018 Την 05 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: ανάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 12,00 € στον ΚΑΕ 1511 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την υπογραφή σύμβασης με την εταιρία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής για την κάλυψη των αναγκών της Μ. Νάουσας του Γ.Ν Ημαθίας
Ημ/νια: 07/12/2018 15:07:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7Ν4Ε469074-ΨΕΙ
Θέμα: ανάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 126,88 € στον ΚΑΕ 1511 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2019 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την υπογραφή σύμβασης με την εταιρία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής για την κάλυψη των αναγκών της Μ. Νάουσας του Γ.Ν Ημαθίας
Ημ/νια: 10/12/2018 08:44:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒ14469074-ΙΤΤ
Θέμα: Ανάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 2.400,00 € στον ΚΑΕ 1511 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την υπογραφή σύμβασης με την εταιρία ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής για την κάλυψη των αναγκών της Μ. Νάουσας του Γ.Ν Ημαθίας
Ημ/νια: 10/12/2018 09:22:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΛΘ469074-ΨΒΞ
Θέμα: Ανάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 2.400,00 € στον ΚΑΕ 1511 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την υπογραφή σύμβασης με την εταιρία ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής για την κάλυψη των αναγκών της Μ. Νάουσας του Γ.Ν Ημαθίας
Ημ/νια: 10/12/2018 09:10:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΒ8469074-Π37
Θέμα: Aνάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 2.750,00 € στον ΚΑΕ 1511 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την υπογραφή σύμβασης με την εταιρία ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΕ για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής για την κάλυψη των αναγκών της Μ. Νάουσας του Γ.Ν Ημαθίας
Ημ/νια: 10/12/2018 09:43:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΧΤ4469074-ΔΧ8
Θέμα: Ανάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 1.120 ,00€ στον ΚΑΕ 1511 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την υπογραφή σύμβασης με την εταιρία ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής για την κάλυψη των αναγκών της Μ. Νάουσας του Γ.Ν Ημαθίας
Ημ/νια: 10/12/2018 09:56:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7Υ9Ν469074-ΩΙ7
Θέμα: Aνάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 30.193,23 € στον ΚΑΕ 1511 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2019 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την υπογραφή σύμβασης με την εταιρία ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΕ για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής για την κάλυψη των αναγκών της Μ. Νάουσας του Γ.Ν Ημαθίας
Ημ/νια: 10/12/2018 09:50:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΘ9469074-ΧΤΥ
Θέμα: Ε.Η.Δ.: «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες του Γ. Ν. Ημαθίας, ΥΓ. Μονάδα Βέροιας και Νάουσας
Ημ/νια: 10/12/2018 11:54:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω4ΣΓ469074-0ΩΕ
Θέμα: Ανάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 12.317,96 € στον ΚΑΕ 1511 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2019 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την υπογραφή σύμβασης με την εταιρία ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής για την κάλυψη των αναγκών της Μ. Νάουσας του Γ.Ν Ημαθίας
Ημ/νια: 10/12/2018 10:03:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΛΓ469074-ΤΨΟ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 10298/10-12-2018 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στις εταιρίες α) ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,β) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε. για την καθημερινή λειτουργία του χειρουργείου του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 388,26 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 10/12/2018 14:34:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΥΝ469074-ΑΛΡ