Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Έκτακτα Χειρουργεία Α΄Δεκαπενθήμερο Μαρτίου 2023 Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Έκτακτα Χειρουργεία B΄Δεκαπενθήμερο... Δείτε περισσότερα
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ... Δείτε περισσότερα
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ... Δείτε περισσότερα
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (3) ΘΕΣΕΩΝ... Δείτε περισσότερα
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ κλάδου... Δείτε περισσότερα
 
Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο... Δείτε περισσότερα
 
Κατάταξη υποψηφίων για την Πρόσκληση εκδήλωσης... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: ΧΕ-83 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΙΑ Γ.Ν.ΝΑΟΥΣΑΣ
Ημ/νια: 28/03/2023 09:01:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΞΥ469074-ΛΟΡ
Θέμα: ΧΕ-82 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΙΑ Γ.Ν.ΝΑΟΥΣΑΣ
Ημ/νια: 28/03/2023 09:01:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΤΩ469074-Ω0Δ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Ψαριών νωπών όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Τμήματος Διατροφής με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΨΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 278,52 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 28/03/2023 09:46:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ38469074-ΩΦΔ
Θέμα: ΧΕ-74 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ -ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ.Ν.ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΠΑΝΤΗ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΛΠ-ΚΑΡΑΙΣΟΓΛΟΥ ΚΛΠ)
Ημ/νια: 28/03/2023 09:03:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΧ0469074-ΔΗΤ
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για προμήθεια συσκευών και οργάνων χειρουργείου
Ημ/νια: 28/03/2023 14:05:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 61ΧΝ469074-Ι0Γ
Θέμα: Ανάκληση ποσού δέσμευσης 41,80€ για την προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων.
Ημ/νια: 28/03/2023 12:16:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 99ΨΥ469074-9ΥΘ
Θέμα: ΧΕ-81 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΙΑ Γ.Ν.ΝΑΟΥΣΑΣ
Ημ/νια: 28/03/2023 09:03:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ25469074-ΚΡΛ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Γραμμών καπνογράφου, όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Χειρουργείου με απευθείας ανάθεση στην εταιρία MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΟΝ. ΑΕΕ, για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 45,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 28/03/2023 10:19:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΛΣ469074-ΡΑΡ
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για προμήθεια γραμμών καπνογράφου για το αναισθησιολογικό μηχάνημα του χειρουργείου.
Ημ/νια: 28/03/2023 12:28:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΘΟ469074-ΟΓΑ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης όπως αυτό περιγράφεται στην σχετική αίτηση προμήθειας της Τεχνικής Υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 2.369,22 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 28/03/2023 15:01:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΠΦ469074-0ΞΡ

     Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών κάτω από τις οποίες νοσηλεύονται οι ασθενείς που νοσούν με COVID-19 ξεκινά προσωρινά η λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης πολιτών για άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντός τους, που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Νάουσας. 

     Οι συνθήκες νοσηλείας των συγκεκριμένων ασθενών χαρακτηρίζονται από απομόνωση από το οικογενειακό τους περιβάλλον και περιορισμούς στην επικοινωνία.

     Το Γραφείο θα παρέχει πληροφορίες και κοινωνική στήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον ασθενών που νοσηλεύονται επιχειρώντας να συμβάλλει στη διαχείριση της περιορισμένης επικοινωνίας μεταξύ τους, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών. 

     Το Γραφείο Ενημέρωσης θα λειτουργεί προσωρινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά τις ώρες 10:15π.μ. - 15:00μ.μ. στα τηλ. επικοινωνίας: 2332059287 και 2332350287 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2020, με πιθανότητα παράτασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Χρήση μάσκας

Google Map