Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

 

Καλώς ήλθατε στον Ιστότοπό μας

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ανακοινώνει ότι,... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ενημερώνει εκ... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Υγειονομική... Δείτε περισσότερα
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Υγειονομική... Δείτε περισσότερα
 
Στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου... Δείτε περισσότερα
 
Page 1 of 2 1 2 > >>
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Εντολές μετακίνησης Κοβίτου Μαρίνα
Ημ/νια: 20/09/2018 13:36:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΒΚ469074-55Τ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας ΤΡΥΒΛΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 7762/18-09-2018 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία α) ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε. β) ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την καθημερινή λειτουργία του μικροβιολογικού τμήματος του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 396,40 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 20/09/2018 14:03:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΧΙ5469074-Ο20
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ημ/νια: 20/09/2018 14:39:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΦΓ469074-Ζ90
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΣΥΜΒΑΣΗ 12/01082017(4) HYDROCLAVE
Ημ/νια: 20/09/2018 14:52:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΛ7469074-ΛΑ3
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ - Αρ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11/12072017(ΕΗΔ5)RONTIS
Ημ/νια: 21/09/2018 10:03:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΞΥ469074-43Φ
Θέμα: : Ορισμός μελών Επιτροπής χαρακτηρισμού άχρηστου υλικού - παροπλισμένου εξοπλισμού πληροφορικής .
Ημ/νια: 21/09/2018 13:34:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΗΔ469074-8ΔΞ
Θέμα: Έγκριση μετακίνησης για συμμετοχή υπαλλήλου της μονάδας Νάουσας του Γ.Ν Ημαθίαςστο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου επιμόρφωσης με τίτλο Εισαγωγική Εκπαίδευση
Ημ/νια: 21/09/2018 07:36:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΟ6469074-Ν3Ρ
Θέμα: Έγκριση μετακίνησης για συμμετοχή υπαλλήλου της μονάδας Νάουσας του Γ.Ν Ημαθίας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτο επιμόρφωσης με τίτλο Εισαγωγική Εκπαίδευση
Ημ/νια: 21/09/2018 07:58:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΨΔ469074-ΣΤΩ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ
Ημ/νια: 21/09/2018 11:24:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7Σ1Χ469074-Η7Κ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Οφθαλμολογικού Υλικού όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 7871/21-09-2018 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στις εταιρίες α) ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜ & ΣΙΑ Ε.Ε. και β) ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ο.Ε. για την καθημερινή λειτουργία του χειρουργείου του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 737 € πλεον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 21/09/2018 13:38:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 63ΡΠ469074-ΧΟΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ
Πρόγραμμα Έγκαιρης Παρέμβασης Παιδικής Βαρηκοϊας και Κώφωσης


 

 

http://gnnaousas.gr/home