Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

 

Καλώς ήλθατε στον Ιστότοπό μας

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, για... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχαριστεί θερμά... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ανακοινώνει ότι,... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ενημερώνει εκ... Δείτε περισσότερα
 
Page 1 of 2 1 2 > >>
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε2/2018 Περίληψη Ε2/2018 ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ (doc) Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ 18/10/2018-31/12/2018
Ημ/νια: 13/11/2018 11:28:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ6Ψ469074-ΔΦΞ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 6.500,00€ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
Ημ/νια: 13/11/2018 11:55:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΞ3469074-ΔΦ1
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ -ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
Ημ/νια: 13/11/2018 12:25:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΑΩΞ469074-ΕΩΕ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημ/νια: 13/11/2018 12:37:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΟΥ469074-Π5Σ
Θέμα: Aνάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 11.422,61 € στον ΚΑΕ 1311 σε βάρος της πίστωσης των προϋπολογισμών εξόδων των οικονομικών ετών 2018 -2019 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού call off) από την υπ αριθ 55/2013 συμφωνία πλαίσιο (Αριθ. Απόφ. 22/30-10-2018 (θέμα 8Ο ) για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού Διάφορου ( Γύψου ) για τις ανάγκες της μονάδας Νάουσας του Γ.Ν Ημαθίας αναλυτικά ως εξής ανά έτος: Για το έτος 2018 1.950,00 € Για το έτος 2019 9.472,61 €
Ημ/νια: 13/11/2018 14:13:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΘ3469074-ΣΙΥ
Θέμα: Ανάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 46.077,78 € στον ΚΑΕ 0419 σε βάρος της πίστωσης των προϋπολογισμών εξόδων του οικονομικού έτους 2019 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού μεταξύ του Γ.Ν Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας και της Computer-Team AEBE για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως 17/10/2019
Ημ/νια: 13/11/2018 13:27:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Φ1469074-ΥΒΗ
Θέμα: Aνάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 3.819,90 € στον ΚΑΕ 1311 σε βάρος της πίστωσης των προϋπολογισμών εξόδων των οικονομικών ετών 2018 -2019 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού call off) από την υπ αριθ 55/2013 συμφωνία πλαίσιο (Αριθ. Απόφ. 22/30-10-2018 (θέμα 7Ο ) για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού Διάφορου ( Ομάδα Επιθέματα ) για τις ανάγκες της μονάδας Νάουσας του Γ.Ν Ημαθίας αναλυτικά ως εξής ανά έτος: Για το έτος 2018 650,00 € Για το έτος 2019 3.169,90 €
Ημ/νια: 13/11/2018 14:25:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 69Ψ7469074-0ΥΡ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας ΚΡΕΑΤΩΝ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Τμήματος Διατροφής με απευθείας ανάθεση από την εταιρία α)ΣΤ.ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε και β)ΣΙΤΙΣΗ Α.Ε για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 498,07€ χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 13/11/2018 14:26:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΞΗ469074-4Ν9
Θέμα: Έγκριση προμήθειας ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 9526/13-11-2018 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στις εταιρίες α) Μ. Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., β) ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και γ) BIOMEDPAP ΠΑΠΑΤΣΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για την καθημερινή λειτουργία του χειρουργείου του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 1.003,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 13/11/2018 14:29:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 69ΙΒ469074-1Ξ6
Θέμα: Έγκριση προμήθειας αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας της Αιμοδοσίας με απευθείας ανάθεση από την εταιρία ABBOT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε. για την καθημερινή λειτουργία της Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 800,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 13/11/2018 14:33:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Η2469074-Χ07

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ
Πρόγραμμα Έγκαιρης Παρέμβασης Παιδικής Βαρηκοϊας και Κώφωσης


 

 

http://gnnaousas.gr/home