Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Δελτίο Τύπου 13/02/2019 

Λειτουργία Γραφείου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Ημαθίας ότι, έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, η Ψυχολόγος της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας κ. Βαρβέρη Μαρία, λειτουργεί εφεξής κάθε Δευτέρα και Πέμπτη τις ώρες 08:30 έως 13:30 Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης στην Υγ. Μονάδα Νάουσας.

Η διαδικασία για το κλείσιμο των ραντεβού γίνεται από την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων της Μονάδας Νάουσας στα τηλέφωνα 2332350247 και 2332350248, τις ώρες 07:00 έως 15:00.

                                                                                         

 Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ

Δελτίο Τύπου 7/2/2019 

Νέος Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

              Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας καλωσορίζει τον επικουρικό ιατρό Μαιευτικής-Γυναικολογίας κ. Χορόζογλου Γεώργιο, ο οποίος εντάχθηκε στη δύναμη του προσωπικού του νοσοκομείου την 1-2-2019.

              Επιπλέον, ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Ημαθίας ότι εφεξής θα πραγματοποιείται Τακτικό Εξωτερικό Μαιευτικό-Γυναικολογικό Ιατρείο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ότι θα είναι δυνατή η διενέργεια μικροεπεμβάσεων κατόπιν συνεννόησης με τους ιατρούς του ανωτέρω Ιατρείου.

   Η διαδικασία για το κλείσιμο των ραντεβού γίνεται από την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων της Μονάδας Νάουσας στα τηλέφωνα 2332350247 και 2332350248, τις ώρες 07:00 έως 15:00.

     Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

         Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

     ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ

Δελτίο Τύπου 18/12/2018 

Ευχαριστήρια για Δωρεές στο Νοσοκομείο

 Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας, ευχαριστεί θερμά 

 • Τον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΛΩΝΑ για τη δωρεά τριακοσίων Ευρώ (300,00 €) μετρητών, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, εις μνήμη της αδερφής του ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΡΚΕΝ για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ημερών από τον θάνατό της
 • Την etmed για τη δωρεά εξακοσίων (600) πάνων ενηλίκων, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
 • Την κ. ΣΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ για τη δωρεά τριών (3) σεντονιών, για τις ανάγκες των κλινικών του Νοσοκομείου

                                               

                                                                             Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                    Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                                                 ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ

Δελτίο Τύπου 26/11/2018 

Ευχαριστήρια για Δωρεές στο Νοσοκομείο

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας, ευχαριστεί θερμά 

 • Την «ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ», για τη δωρεά τριάντα (30) μονών λευκών σεντονιών και σαράντα (40) λευκών μαξιλαροθηκών, για την κάλυψη των αναγκών των κλινικών του Νοσοκομείου θέλοντας να στηρίξει την προσπάθεια της Διοίκησης στον ευαίσθητο χώρο της υγείας
 • Κυρίες, οι οποίες επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, για τη δωρεά σαράντα πέντε (45) σεντονιών, τριάντα (30) μαξιλαροθηκών και δώδεκα (12) υποσέντονων, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

 

                                                                                          Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                                  Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                                                              ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ

Δελτίο Τύπου 06/11/2018 

Ευχαριστήρια για Δωρεές στο Νοσοκομείο

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας, ευχαριστεί θερμά 

 • Πολίτη(Μ.Μ.), η οποία επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της και να μη δημοσιευτούν τα στοιχεία της στον τύπο, για τη δωρεά δεκαπέντε (15) σεντονιών και έξι (6) μαξιλαροθηκών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
 • Την κ. Παπιδάκη Ελένη για τη δωρεά πέντε (5) μονών σεντονιών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

                                                                                           Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                                  Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                                                               ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ

Δελτίο Τύπου 11/10/2018 

Ευχαριστήριο για Δωρεά στο Νοσοκομείο

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχαριστεί θερμά την ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για τη δωρεά 3.000 Ευρώ προς την Υγειονομική Μονάδα Νάουσας του Γ. Ν. Ημαθίας

 

                                                                                             Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                                  Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                                                                ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ

Δελτίο Τύπου 8/10/2018 

Ευχαριστήρια για Δωρεές στο Νοσοκομείο

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας, ευχαριστεί θερμά

 • την κα Βαΐκου Αικατερίνη για τη δωρεά ενός (1) μεταλλικού σκαμπώ για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής Κλινικής ως ένδειξη ευχαριστίας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις υπηρεσίες που της προσφέρθηκαν κατά την διάρκεια της νοσηλείας της
 • την κα Βογατζή Θωμαΐδα για τη δωρεά ενός (1) πιεσόμετρου για τις ανάγκες του Εξωτερικού Ιατρείου της Καρδιολογικής ως ένδειξη ευχαριστίας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις υπηρεσίες που της προσφέρθηκαν κατά την διάρκεια της περίθαλψής της
 • τον κ. Ορφανό Γεώργιο για τη δωρεά δύο (2) υδραργυρικών πιεσόμετρων για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής Κλινικής ως ένδειξη ευχαριστίας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν κατά την διάρκεια της νοσηλείας της αγαπημένης του θείας κας Ταλέα Πελαγίας
 • τον κ. Παμπουχίδη Ελευθέριο για τη δωρεά ενός (1) σταθερού τροχήλατου υδραργυρικού πιεσόμετρου αξίας 250,00 € για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής Κλινικής ως ένδειξη ευχαριστίας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις υπηρεσίες που του προσφέρθηκαν κατά την διάρκεια της νοσηλείας του στην εν λόγω κλινική
 • την κα Σαβαγιαννάκη Ελευθερία για τη δωρεά ενός (1) πιεσόμετρου για τις ανάγκες των ΤΕΠ-ΕΙ ως ένδειξη ευχαριστίας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις υπηρεσίες που της προσφέρθηκαν κατά την διάρκεια της νοσηλείας της
 • την κα Βουδούρη Βασιλική για τη δωρεά μιας (1) τηλεόρασης για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής Κλινικής ως ένδειξη ευχαριστίας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις υπηρεσίες που της προσφέρθηκαν κατά την διάρκεια της περίθαλψής της
 • πολίτη (Μ.Ρ.) η οποία επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της και να μη δημοσιευτούν τα στοιχεία της στον τύπο για τη δωρεά είκοσι (20) μαξιλαροθηκών για τις ανάγκες των κλινικών του Νοσοκομείου

 

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Δελτίο Τύπου 18/09/2018 

Λειτουργία Τακτικού Εξωτερικού Μαιευτικού - Γυναικολογικού Ιατρείου

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ανακοινώνει ότι, στο Νοσοκομείο Νάουσας θα πραγματοποιείται εφεξής Τακτικό Εξωτερικό Μαιευτικό-Γυναικολογικό Ιατρείο κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Η διαδικασία για το κλείσιμο των ραντεβού θα γίνεται από την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων της Μονάδας Νάουσας στα τηλέφωνα 2332350247 και 2332350248, τις ώρες 07:00 έως 15:00.

 

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Δελτίο Τύπου 18/09/2018 

Λειτουργία Γραφείου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ενημερώνει εκ νέου τους πολίτες του Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Ημαθίας ότι, έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, η Ψυχολόγος της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας κ. Βαρβέρη Μαρία, λειτουργεί κάθε Πέμπτη τις ώρες 08:30 έως 13:30 Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης στην Υγ. Μονάδα Νάουσας.
Η διαδικασία για το κλείσιμο των ραντεβού γίνεται από την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων της Μονάδας Νάουσας στα τηλέφωνα 2332350247 και 2332350248, τις ώρες 07:00 έως 15:00.

 

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Δελτίο Τύπου 14/08/2018 

Ενημέρωση πολιτών του Δήμου Νάουσας

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Ημαθίας σας ενημερώνουμε ότι, το προηγούμενο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης ενός ακόμη επικουρικού ιατρού στο Νοσοκομείο Νάουσας και συγκεκριμένα:
την 27-7-2018 ανέλαβε υπηρεσία στο Νοσοκομείο ο Ιατρός Πετράκης Ιορδάνης, Επικουρικός Ιατρός Ορθοπεδικής, για χρονικό διάστημα δύο ετών, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την Ορθοπεδική κλινική της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας η οποία αποτελεί κλινική πρότυπο για το νομό Ημαθίας.

  

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ