Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3/08-10-2018 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... Δείτε περισσότερα
 
Περίληψη Διακήρυξης 2/2018 Διακήρυξη 2/2018 ΤΕΥΔ Δείτε περισσότερα
 
Διακήρυξη 1/2018 Περίληψη Διακήρυξης 1/2018 Πίνακας... Δείτε περισσότερα
 

1079-02.02.2018