Ανακοινώσεις

Home / Ανακοινώσεις

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών -ΥΠΠΑ

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών της Υγ. Μ. Νάουσας για παρεμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4990/2022 (παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου ) ορίζεται η μόνιμη υπάλληλος Ζάλιου Στεργιανή κλάδου ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας . Στοιχεία επικοινωνίας : 23323-50219 Σχετική Απόφαση : Η υπ. αριθμ.464 /3940/12-04-2024