Τμήμα Αιματολογικό – Αιμοδοσίας

Home / Τμήμα Αιματολογικό – Αιμοδοσίας

Τμήμα Αιματολογικό – Αιμοδοσίας

Υποδομές

Κτίριο Δ’
1ος Όροφος (Εργαστηριακός Τομέας)

 

Ιατρικό Προσωπικό

Ειδικοί Ιατροί
Διευθυντής
Επιμελητές Α’
Επιμελητές Β’

 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας αποτελεί ένα από τα πιο νευραλγικά τμήματα, καθώς η επάρκεια και η ασφάλεια του αίματος και των παραγώγων του αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα τόσο για την πλήρη κάλυψη όλων των νοσηλευομένων ασθενών, όσο και για την άμεση πραγματοποίηση όλων των χειρουργείων του νοσοκομείου.

Η Ν.Υ. Αιμοδοσίας της Υ.Μ. Νάουσας αποδεδειγμένα αποτελεί ένα δυνατό αιμοληπτικό σταθμό εθελοντικά προσφερόμενου αίματος, που καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες των ασθενών μας αλλά συμβάλλει σημαντικά στη συνολική κάλυψη των ολοένα και ογκούμενων αναγκών σε όλη την ευρύτερη περιοχή.

Στον Σταθμό Αιμοδοσίας διενεργείται ένας ικανός αριθμός αιμοληψιών που καλύπτει τις απαιτήσεις των κλινικών τμημάτων, τόσο του Παθολογικού όσο και του Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου. Ποσοστό 60% των συλλεγόντων μονάδων αίματος χορηγούνται σε ασθενείς του Νοσοκομείου μας, ενώ το 40% διακινείται σε άλλα Νοσοκομεία.

Η Αιμοδοσία απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα:

– ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ
Διενέργεια 2000-2500 αιμοληψιών ανά έτος.

– ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Διενέργεια εξετάσεων καθορισμού Ομάδας αίματος Rhesus, έλεγχος συμβατότητας (διασταυρώσεις), άμεση και έμμεση Coombs, φαινότυπος ερυθρών επί 24ώρου βάσεως.

– ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Παρασκευή και διατήρηση FFP.

– ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Διενέργεια Ορολογικού ελέγχου ασθενών για ηπατίτιδα B, ηπατίτιδα C, HIV1-2 (AIDS), ερπητοϊούς RPR (ΣΥΦΙΛΗ).

 

Δραστηριότητες

Επιπλέον δραστηριότητες του τμήματος Αιμοδοσίας είναι:

  • Ενημέρωση και δράσεις προσέλκυσης Αιμοδοτών( ομιλίες σε σχολεία, συλλόγους κ.α)
  • Οργάνωση εξωτερικών αιμοληψιών
  • Συντήρηση και δημιουργία νέων τραπεζών αίματος
  • Συμμετοχή σε πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου
  • Προσέλκυση και καταγραφή Δωρητών Μυελού των οστών σε συνεργασία με το ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών
  • Συμμετοχή στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (πληροφοριακό σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων αιμοδοτών).