Μαιευτικό – Γυναικολογικό Τμήμα

Home / Μαιευτικό – Γυναικολογικό Τμήμα

Μαιευτικό – Γυναικολογικό Τμήμα

Δυναμικότητα

14 Κλίνες
Κεντρικό Κτίριο
2ος Όροφος (Χειρουργικός Τομέας)
Νότια Πτέρυγα

 

Ιατρικό Προσωπικό

Ειδικοί Ιατροί
Διευθυντής
Επιμελητές Α’
Επιμελητές Β’

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Μαιευτικό – Γυναικολογικό

 

Η λειτουργία του Μαιευτικού-Γυναικολογικού Τμήματος έχει διακοπεί τον Απρίλιο του 2012 λόγω έλλειψης ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού.
Στον ισχύοντα οργανισμό δεν προβλέπεται η λειτουργία Μαιευτικού-Γυναικολογικού Τμήματος, προβλέπονται όμως τρεις (3) οργανικές θέσεις ιατρών, οι οποίες είναι κενές λόγω παραίτησης των υπηρετούντων ιατρών.