Καρδιολογικό Τμήμα

Home / Καρδιολογικό Τμήμα

Καρδιολογικό Τμήμα

Δυναμικότητα

14 Κλίνες
Κεντρικό Κτίριο
1ος Όροφος (Παθολογικός Τομέας)
Νότια Πτέρυγα

Ιατρικό Προσωπικό

Ειδικοί Ιατροί
Διευθυντής
Επιμελητές Α’
Επιμελητές Β’

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Καρδιολογικό

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Πραγματοποιεί σε καθημερινή βάση Εξωτερικά Ιατρεία και εργαστήρια.
Εφημερεύει καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα με τη διενέργεια πρόσθετων εφημεριών εκ μέρους του ιατρικού προσωπικού.
Εκτελεί σε καθημερινή βάση απογευματινά ιατρεία στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Δραστηριότητες

Το ιατρικό προσωπικό έχει εκπαιδευτεί στους υπερήχους, στεφανιαία μονάδα, επείγουσα ιατρική.
Ένα μεγάλο μέρος του νοσηλευτικού προσωπικού έχει ειδικευτεί στην καρδιολογία και την επείγουσα ιατρική.
Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό συμμετέχει στην ομάδα καρδιο-αναπνευστικής αναζωογόνησης.

Εξοπλισμός

Διαθέτει εξοπλισμό για τα εργαστήρια της.
α) Υπερηχοκαρδιογράφο m-mode, 2D, Doppler στα Εξωτερικά Ιατρεία
β) Υπερηχοκαρδιογράφο Tripplex, διοισοφάγειο στο Καρδιολογικό Τμήμα
γ) Δοκιμασία κόπωσης
δ) Holter ρυθμού

Διαθέτει εξοπλισμό ικανό να υποστηρίζει στεφανιαία μονάδα, όπως :
α) Σταθερούς και φορητούς αναπνευστήρες
β) Monitors – απινιδωτές με δυνατότητα επεμβατικών μετρήσεων