Βιοπαθολογικό – Βιοχημικό Τμήμα

Home / Βιοπαθολογικό – Βιοχημικό Τμήμα

Βιοπαθολογικό – Βιοχημικό Τμήμα

Υποδομές

Κτίριο Δ’
1ος Όροφος (Εργαστηριακός Τομέας)

 

Ιατρικό Προσωπικό

Ειδικοί Ιατροί
Διευθυντής
Επιμελητές Α’
Επιμελητές Β’

 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο εκτελείται ένα μεγάλο φάσμα από βιοχημικές, αιματολογικές, ανοσολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις.
Βιοχημικές εξετάσεις: Ηπατικοί δείκτες, καρδιακοί, νεφρικής λειτουργίας, οστικοί δείκτες.
Αιματολογικές εξετάσεις: Γενική εξέταση αίματος, ΤΚΕ, ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, εξετάσεις μηχανισμού πήξης.
Ανοσολογικές εξετάσεις: Δείκτες αναιμίας, καρκινικοί δείκτες, δείκτες ηπατίτιδας Α και Β, θυρεοειδικές ορμόνες, καρδιακοί δείκτες, γυναικολογικές ορμόνες.
Μικροβιολογικές εξετάσεις: καλλιέργειες βιολογικών υλικών, αιμοκαλλιέργειες.
Ορολογικές εξετάσεις για λοιμώδη νοσήματα.
Εξετάσεις ούρων και άλλων βιολογικών υγρών.