Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα

Home / Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα

Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα

Υποδομές

Κτίριο Δ’
1ος Όροφος (Εργαστηριακός Τομέας)

 

Ιατρικό Προσωπικό

Ειδικοί Ιατροί
Διευθυντής
Επιμελητές Α’
Επιμελητές Β’

 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Στο Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου διενεργείται ένα ευρύ φάσμα εξετάσεων που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των Τμημάτων, τόσο του Παθολογικού όσο και του Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου. Παράλληλα εξυπηρετείται και σημαντικός αριθμός εξωτερικών ασθενών από όλο τον Νομό Ημαθίας.
Στο Τμήμα πραγματοποιούνται καθημερινά εξετάσεις συμβατικής ακτινολογίας, υπερήχων, αξονικής τομογραφίας, μαστογραφίας και μέτρησης οστικής πυκνότητας.
Υπάρχει αυξημένη εμπειρία στους Υπερήχους (λειτουργία Τμήματος από το 1989) και στον Αξονικό Τομογράφο (λειτουργία Τμήματος από το 1995).

Δραστηριότητες

Το Τμήμα εφημερεύει επί 24ωρου βάσεως για τα επείγοντα περιστατικά, εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών.