Χρήσιμες Οδηγίες

Home / Χρήσιμες Οδηγίες

Χρήσιμες Οδηγίες

Συνοπτικός οδηγός προς τους πολίτες

Παρέχει πληροφορίες για την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των νοσηλευόμενων ασθενών και των συνοδών τους.

Διατίθεται σε διάφορα σημεία και προθήκες (stands) του Νοσοκομείου.

Η φιλοξενία στην κλινική

Επισκεπτήριο Κλινικών

Πρόσβαση στον Ιατρικό φάκελο

Ενημέρωση ασθενών

Διαδικασία Εισαγωγής – Εξόδου

Οικονομική τακτοποίηση νοσηλευομένων ασθενών

Διάθεση αποκλειστικών νοσοκόμων

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί το “Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας”.

Όλες οι πληροφορίες για την οργάνωση και λειτουργία του γραφείου, τη στελέχωση, το αντικείμενο, τις αρμοδιότητες καθώς και τα δικαιώματα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας φαίνονται στο ΦΕΚ 662/Β/2017.

Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 2071/1992 (Φ.Ε.Κ. 123/Α/1992)

Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων Ασθενών

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα των Δικαιωμάτων των Ασθενών εκδόθηκε στη Ρώμη από το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών το Νοέμβριο του 2002. Περιλαμβάνει 14 δικαιώματα και σήμερα αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Δικαίου, καθώς υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2007 στις Βρυξέλλες.

Φόρμα συναίνεσης (ενημέρωση και δήλωση συναίνεσης αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα)

Παρέχει πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων που έχει θεσπίσει η Υγειονομική Μονάδα Νάουσας συμμορφούμενο προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.