Επείγοντα

Home / Επείγοντα

Επείγοντα

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είναι υπεύθυνο για την υποδοχή και αντιμετώπιση ασθενών με επείγοντα και οξεία προβλήματα.

Σκοπός του είναι να παρέχει άμεση και εξειδικευμένη φροντίδα στους ασθενείς όταν παρουσιαστεί η ανάγκη. Είναι αρμόδιο για την διαλογή κάθε περιστατικού (triage) που προσέρχεται, αλλά και για την γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Το ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου μας, είναι πάντα έτοιμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε κάθε επείγον περιστατικό και ατύχημα που θα προκύψει.

Ο ασθενής που θα προσέλθει στο Τ.Ε.Π. εξυπηρετείται άμεσα χωρίς ραντεβού όλο το 24ωρο.

Διαδικασία εξέτασης στα Επείγοντα

Ο ασθενής προσέρχεται στον χώρο Υποδοχής του Τ.Ε.Π.

Δίνει τα στοιχεία του και ενημερώνει για τα συμπτώματά του τον αρμόδιο ιατρό ή νοσηλευτή αξιολόγησης περιστατικών.

Ο ιατρός ή ο νοσηλευτής αξιολόγησης περιστατικών ακολουθώντας τη διαδικασία ιεράρχησης των ασθενών με βάση τη σοβαρότητα της κατάστασής τους (triage) κατηγοριοποιεί το περιστατικό και το ιεραρχεί στη λίστα αναμονής ή το προωθεί στο σχετικό εξεταστήριο ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού.

Ο ασθενής (αν η κατάστασή του το επιτρέπει) ή ο συνοδός του δίνει τις απαιτούμενες πληροφορίες στο Γραφείο Υποδοχής του Τ.Ε.Π.

Όταν κληθεί από τον υπεύθυνο διαλογής των περιστατικών, εισέρχεται στο χώρο του συντονισμού και των εξεταστηρίων, όπου εξετάζεται από τον ιατρό και του παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα.

Σύμφωνα με την κρίση του ιατρού, μπορεί να γίνει η εισαγωγή του ασθενή σε κλινική ή να μεταφερθεί στην Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας για ολιγόωρη ιατρονοσηλευτική φροντίδα πριν του δοθεί η άδεια να αποχωρήσει από το Νοσοκομείο.

 

Υποδομές                           

Κτίριο Δ’
Ισόγειο

Ιατρικό Προσωπικό

Ειδικοί Ιατροί
Διευθυντής
Επιμελητές Α’
Επιμελητές Β’

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) διαθέτει χώρο Βραχείας Νοσηλείας ασθενών.
Διαθέτει επίσης απ’ ευθείας σύνδεση με το Βιοπαθολογικό εργαστήριο για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων των διενεργούμενων εξετάσεων.

Δραστηριότητες

Υπάρχει συνεχής παρουσία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο.
Ένα μέρος του νοσηλευτικού προσωπικού έχει εκπαιδευτεί στην επείγουσα ιατρική.