Υπηρεσίες

Home / Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Στο Νοσοκομείο λειτουργούν σήμερα οι παρακάτω τομείς και τμήματα:

Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ με δυναμικότητα 80 κλινών που περιλαμβάνει τα τμήματα:

Β.1 Χειρουργικό Τμήμα δυναμικότητας 24 κλινών
Β.2 Ορθοπεδικό Τμήμα δυναμικότητας 30 κλινών
Β.3 Οφθαλμολογικό Τμήμα δυναμικότητας 7 κλινών
Β.4 Τμήμα Ω.Ρ.Λ. δυναμικότητας 5 κλινών
Β.5 Μαιευτικό – Γυναικολογικό Τμήμα δυναμικότητας 14 κλινών
Β.6 Αναισθησιολογικό Τμήμα

Δ. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Δ.1 Τμήμα Βραχείας νοσηλείας
• Παθολογικό
• Καρδιολογικό
• Παιδιατρικό
• Πνευμονολογικό
• Χειρουργικό
• Ορθοπεδικό
• Οφθαλμολογικό
• Ω.Ρ.Λ.
• Υπερτασιολογικό
• Μαστού
• Διαβητολογικό