Παθολογικός Τομέας

Home / Παθολογικός Τομέας

Παθολογικός Τομέας

Ο Παθολογικός Τομέας έχει δυναμικότητα 40 κλινών και περιλαμβάνει τα τμήματα:

Παθολογικό Τμήμα δυναμικότητας 23 κλινών
Καρδιολογικό Τμήμα δυναμικότητας 11 κλινών
Παιδιατρικό Τμήμα δυναμικότητας 6 κλινών

Σημ. Στον ισχύοντα οργανισμό δεν προβλέπεται η λειτουργία Παιδιατρικού Τμήματος, συνεχίζει όμως η λειτουργία του από το υφιστάμενο ιατρικό προσωπικό ειδικότητας Παιδιατρικής.