Χειρουργικός Τομέας

Home / Χειρουργικός Τομέας

Χειρουργικός Τομέας

Ο Χειρουργικός Τομέας έχει δυναμικότητα 80 κλινών και περιλαμβάνει τα τμήματα:

Χειρουργικό Τμήμα δυναμικότητας 24 κλινών
Ορθοπεδικό Τμήμα δυναμικότητας 30 κλινών
Οφθαλμολογικό Τμήμα δυναμικότητας 7 κλινών
Τμήμα Ω.Ρ.Λ. δυναμικότητας 5 κλινών
Μαιευτικό – Γυναικολογικό Τμήμα δυναμικότητας 14 κλινών
Αναισθησιολογικό Τμήμα

 

Σημ. Στον ισχύοντα οργανισμό δεν προβλέπεται η λειτουργία Ω.Ρ.Λ. Τμήματος, συνεχίζει όμως η λειτουργία του από το υφιστάμενο ιατρικό προσωπικό ειδικότητας Ω.Ρ.Λ.
Επίσης δεν προβλέπεται η λειτουργία Μαιευτικού-Γυναικολογικού Τμήματος, προβλέπονται όμως τρεις (3) οργανικές θέσεις ιατρών, οι οποίες είναι κενές λόγω παραίτησης των υπηρετούντων ιατρών.