Άλματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού Υπηρεσιών Υγείας για τους πολίτες

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ                                                                                                                      Νάουσα 3-5-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

          Άλματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού Υπηρεσιών Υγείας για τους πολίτες

Ακολουθώντας το πρόγραμμα του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπ. Υγείας και της Κυβέρνησης με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας επικεντρώθηκε στην ανάλυση της ψηφιακής στρατηγικής για την μεταρρύθμιση του Νοσοκομείου, επιταχύνοντας την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού ώστε να αποτελεί πλέον ένα από τα πρότυπα Νοσοκομεία στην ψηφιακή υγεία.

Αναλυτικότερα οι εφαρμογές που ολοκληρώθηκαν:

 1. Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενών (EPR), με τις εξής σημαντικές λειτουργικότητες – δυνατότητες για τους ιατρούς του Νοσοκομείου:
 • Ηλεκτρονική Έκδοση των Ιατρικών Εξιτηρίων των ασθενών
 • Ηλεκτρονική Έκδοση παραπεμπτικών εξετάσεων προς τα Εργαστήρια
 • Ηλεκτρονική παραλαβή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων των ασθενών από τα Εργαστήρια με διαχρονική προβολή αυτών στο χρόνο.
 • Ηλεκτρονική Έκδοση των ιατρικών γνωματεύσεων για τους ασθενείς
 • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση στους ασθενείς μέσω του Ιατρικού Φακέλου και ηλεκτρονική διασύνδεση με το σύστημα e-συνταγογράφηση του ΕΟΠΥΥ για αυτόματη ενημέρωση.
 • Ο Ιατρός μπορεί να δημιουργήσει « Ενημερωτικό σημείωμα» για τον ασθενή σε δευτερόλεπτα και να το διατηρήσει για πάντα.

Οι γιατροί έχουν στη διάθεσή τους μια πληθώρα πληροφοριών από:

 • Προηγούμενες επισκέψεις- εισαγωγές στο Νοσοκομείο
 • Καταχωρήσεις από Γραφείο Κίνησης , Φαρμακείο, Εργαστήρια
 1. Νοσηλευτικός Φάκελος Ασθενούς, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις αγωγές που καταναλώνει ο κάθε ασθενής καθώς και τα υγειονομικά υλικά που χρησιμοποιούνται, σε ποιόν θάλαμο και κλίνη τοποθετείται ο ασθενής.
 1. Ατομικό Συνταγολόγιο για την διαχείριση των φαρμάκων και υλικών στις Κλινικές και στα Χειρουργεία
 2. Λίστες Χειρουργείων, με ένα πλήρες σύστημα διασυνδεόμενο με τον Ιατρικό Φάκελο Ασθενών για τη αυτόματη ενημέρωση της λίστας, τον προγραμματισμό των χειρουργείων, την διαχείριση και ενημέρωση των στοιχείων χειρουργείων και με το σύστημα του Φαρμακείου.
 3. Υποσύστημα Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων (LIS) , ένα πλήρες σύστημα διασυνδεόμενο με τον Ιατρικό Φάκελο Ασθενών και αυτόματη εξαγωγή αποτελεσμάτων στα Ψηφιακά Αποθετήρια (ΗΔΙΚΑ).
 4. Υποσύστημα Διαχείρισης Ασθενών
 5. Ολοκληρωμένο Σύστημα Οικονομικών Εφαρμογών (ERP)
 6. Σύστημα εφαρμογών Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων (ΗR), διαχείριση των Εφημεριών των ιατρών και των Βαρδιών του προσωπικού.
 7. Σύστημα Γραμματείας Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, παρέχει πληροφορίες για την είσοδο (ώρα άφιξης και τρόπο), την κατάσταση των ασθενών καθώς και την περιγραφή την οποία δίνουν οι ίδιοι οι ασθενείς για τον λόγω άφιξης τους στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.  
 8. Στις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η εφαρμογή των e-ραντεβού για απευθείας (online ) κλείσιμο ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία και ειδοποίηση του πολίτη μέσω SMS.

Επιπρόσθετα το ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα του Νοσοκομείου διασυνδέεται με τους εξής φορείς :

 • ΚΕΤΕΚΝΥ (Κέντρο Τεκμηρίωσης & Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών)

DRGs: Είναι η εφαρμογή (DRG – Διαγνωστικά Ομοιογενείς Ομάδες), που κατηγοριοποιεί αλλά και καταχωρεί ψηφιακά όλους τους νοσηλευόμενους ανάλογα με τη διάγνωση. Το σύστημα DRG αποτελεί επίσης εργαλείο για τη μέτρηση του κόστους του παραγόμενου έργου, την κατάρτιση τεκμηριωμένων προϋπολογισμών, αλλά και την αξιολόγηση και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των νοσοκομείων.

Το νοσοκομείο Νάουσας εμφανίστηκε ανοιχτό, πρωτοπόρο και καινοτόμο και σε συνεργασία με το ΚΕΤΕΚΝΥ έδειξε το δρόμο και για άλλα νοσοκομεία,προσφέροντας τεχνογνωσία στον τομέα της πληροφορικής ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες στη διαχείριση – μεταφορά αξιόπιστων δεδομένων και να επιτευχτεί η αυτοματοποιημένη διασύνδεση συστημάτων και η αυτόματη εισαγωγή δεδομένων και ιατρικών πράξεων από το σύστημα ιατρικού φακέλου του νοσοκομείου στην πλατφόρμα του ΚΕΤΕΚΝΥ. Η απλοποίηση των διαδικασιών σε συνάρτηση με την εισαγωγή αξιόπιστων δεδομένων στο σύστημα, θα έχει σαν αποτέλεσμα την αναβάθμιση των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι πολίτες στα νοσοκομεία.

 • ΕΟΠΥΥ

Πλήρης διασύνδεση του Ιατρικού Φακέλου Ασθενούς με το σύστημα του ΕΟΠΥΥ για αυτόματη ενημέρωση και ανάκτηση των παραπεμπτικών, συμμετέχοντας στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις πράξεις, να ελέγχει και να εγκρίνει δαπάνες με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί.

 • ΕΚΑΠΥ (Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας)

Διασύνδεση του συστήματος ERP του ΟΠΣΥ του Νοσοκομείου με την πλατφόρμα του ΕΚΑΠΥ η οποία είναι και η αρμόδια να διενεργεί κεντρικοποιημένους διαγωνισμούς για την νέα διαδικασία παραγγελίας και προμήθειας Νοσοκομειακού Φαρμάκου.

 • ΗΔΙΚΑ

Έχοντας ολοκληρώσει τον Ψηφιακό Φάκελο Ασθενούς από 1-1-2023 οι πολίτες του Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής έχουν πρόσβαση για πρώτη φορά από το κινητό τους τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής του gov.gr στο MyHealthapp, μέσω κωδικών taxisnet, στον ψηφιακό ιατρικό τους φάκελο. Έτσι μέσω της εφαρμογής , οι πολίτες μπορούν πλέον να εκδίδουν ψηφιακά και να έχουν πρόσβαση στα εξής:

 • Συνταγές
 • Παραπεμπτικά
 • Αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων
 • Βεβαιώσεις νοσηλειών

Πιστεύουμε σε ένα ισχυρό ΕΣΥ και ενωμένοι τα οράματα γίνονται σιγά σιγά πραγματικότητα!

Ο Αναπλ. Διοικητής

Γ.Ν.Ημαθίας – Υγ. Μον. Νάουσας

Δρ. ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ