Εγκατάσταση συστημάτων RIS PACS

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Νάουσα 24-5-2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εγκατάσταση συστημάτων RIS PACS

Με το παρόν ενημερώνουμε πως από τις 14-05-2024, η Υγειονομική Μονάδα της Νάουσας
του Γ.Ν. Ημαθίας ανήκει πλέον στα νοσοκομεία που διαθέτουν RIS/ PACS (Radiology
Information System / Picture Archive and Communication System), το οποίο εξασφάλισε το
Υπουργείο Υγείας και διαχειρίζεται ο φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
Έχει ολοκληρωθεί πλήρως η εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε παραγωγική
λειτουργία του απαραίτητου ειδικού εξοπλισμού για την λειτουργία των εφαρμογών αλλά
και ο απαραίτητος διαγνωστικός εξοπλισμός έτσι ώστε το νοσοκομείο Νάουσας να μπορεί
να διαχειρίζεται ηλεκτρονικά τις ακτινοδιαγνωστικές σειρές και εικόνες παράλληλα με την
εγκατάσταση του συστήματος RIS.
Η διασύνδεση του RIS-PACS με το σύστημα ηλεκτρονικού φακέλου υγείας του νοσοκομείου
μας θα επιτρέπει στους θεράποντες ιατρούς να βλέπουν άμεσα τις απεικονιστικές
εξετάσεις ασθενών μέσα σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, διευκολύνοντας
σημαντικά το πολύτιμο έργο τους και αυξάνοντας τις δυνατότητες του.
Με την ολοκλήρωση του τελικού έργου σε όλες τα νοσοκομεία χώρας, που έχει
προϋπολογισμό 17.515.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα
διεκπεραιώνεται αποθήκευση των απεικονιστικών εξετάσεων στο Κεντρικό Αποθετήριο
του Health Cloud της ΗΔΙΚΑ ΑΕ για το σύνολο των Μονάδων Υγείας έτσι ώστε να είναι
εφικτή η διαχείριση του συνόλου των ακτινοδιαγνωστικών δεδομένων της χώρας
κεντρικοποιημένα και δίνοντας την δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στις
ακτινοδιαγνωστικές τους εξετάσεις μέσα από κεντρικοποιημένη πύλη, συμπληρωματικά με
τον ηλεκτρονικό ατομικό φάκελο των πολιτών.
Με την εγκατάσταση αυτής της εφαρμογής ολοκληρώνεται ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός
του Νοσοκομείου Νάουσας και όλη η απαραίτητη Ψηφιακή Υποδομή έτσι ώστε κάθε
παρεχόμενη νοσοκομειακή υπηρεσία να καταγράφεται με την αντίστοιχη ηλεκτρονική
λειτουργία στον ατομικό ψηφιακό φάκελο υγείας του ασθενούς.

Ο Αναπλ. Διοικητής
Γ.Ν.Ημαθίας – Υγ. Μον. Νάουσας

Δρ. ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ