Εργαστηριακός Τομέας

Home / Εργαστηριακός Τομέας
Εργαστηριακός Τομέας
Εργαστηριακός Τομέας

Ο Εργαστηριακός Τομέας περιλαμβάνει τα παρακάτω Τμήματα:

Βιοπαθολογικό – Βιοχημικό Τμήμα
Τμήμα Αιματολογικό – Αιμοδοσίας
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα
Τμήμα Φαρμακείου