Αιμοδοσία

Home / Αιμοδοσία
Αιμοδοσία

Το Τμήμα είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό που αποτελείται από:

Επιστημονικά Υπεύθυνος Ιατρός: Λέττας Αθανάσιος – Βιοπαθολόγος, Επικουρική Ιατρός: Μπάμπαλου Ελένη -Αιματολόγος

Βιοπαθολόγος Μανιάτη Μαρία

Υπεύθυνη τμήματος: Σαμαρά Διάνα Ειδικευμένη νοσηλεύτρια αιμοδοσίας και μεταγγίσεων

Ειδικευμένες νοσηλεύτριες αιμοδοσίας και μεταγγίσεων: Τορμπαντώνη Ευθυμία, Τσιγκαλίδα Ελευθερία, Χαραλαμπίδου Σόνια,

ώστε να διασφαλιστεί η άριστη εξυπηρέτηση δοτών & ασθενών και βρίσκεται πάντα στη διάθεση των υποψήφιων αιμοδοτών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αιμοδοσία καθώς και τη δωρεά μυελού των οστών.

Ο εθελοντής αιμοδότης θα χρειαστεί να συμπληρώσει εμπιστευτικά ένα ερωτηματολόγιο πριν από κάθε αιμοδοσία και ανάλογα με τις απαντήσεις θα προχωρήσει ή όχι στην αιμοληψία.

Leave a Reply